KonvansiyonlarStayman Konvansiyonu  

Stayman konvansiyonu ilk olarak George Rapee tarafından 1945 yılında bulunmuştur.
Ama, yazılı olarak ilk yayınlayan Samuel Stayman olduğundan onun adıyla anılır.

Açan 1 NT açtığı zaman ve Rakip araya girmediği zamanverilecek cevap için belirlenen bir konvansiyondur.

Eğer elinizde en az 8 HCP ve bir Majör'den 4 adet var ise 2 ♣ diyerek elinizi anlatırsınız.
Açan kendi eline bakar elinde 4'lü majör hangisi ise onu söyler. ( 2 ♥ veya 2 ♠ der)
Açan da 4'lü majör yoksa 2 ♦ der

Bu konvansiyonun kullanılma amacı 4-4 koz bulmak ve güçlü olan elin yere açılmasını engellemektir.


SMOLEN
Stayman' daki 2 Karo cevabı sonrasında, 5/4 veya 6/4 majörü olan cevapçı, açıcının   uzun renkli majöründe dekleran olmasını sağlamak üzere Stayman ve Jacoby Transferi birleştirerek 4 kartlı majörünü 3 seviyesine sıçrayarak gösterir.
Bu durumda açıcı 3' lü koz ile cevapçının uzun renkli majorünü yükseltebilir veya bu renkte sadece 2 kartı varsa 3 NT rebid eder. Sonraki durumda açıcı, 6 kartlı majörü yoksa uygun kontratı seçer aksi halde aşağıda belirtildiği şekilde 6 kartlı majörüne yeni bir transfer uygular.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MİNÖR TRANSFERLERİ
Bu bölümde konumuz 1 Sanzatu açan ortağımıza nasıl majör renk transferi yapıyorsak aynı şekilde elimize gelen minör renk dağılımlarınıda detaylı olarak gösterebileceğimiz MİNÖR TRANSFERLERİ'dir.
Konuyu iki bölümde anlatıyoruz :
I-Tek renkli Minör elleri
II-İki renkli Minör elleri

I-Tek renkli Minör elleri :
1) En ucuz seviyede minör renk oynayacak el :
1 Sanzatu açan ortağımız karşısında En az 3 seviyesinde oynanacağı için minör renginiz 6 kart veya daha uzun olmalıdır. Sanzatu oynama imkanı da bulunmamalıdır. Bu tip elleri belirtmek için 2 Sanzatu diyerek Sanzatu açana 3 Sinek demesini söylüyoruz..Minör rengimiz Trefl ise pas geçiyoruz. Minör rengimiz Karo ise Karo diyoruz Sanzatu açan da buna mutlaka pas geçmelidir.
2) Tepe Onörü olan Altılı ( başka bir antresi yok):
Bu tip elleri belirtmek için minör rengimizi 3 seviyesinde deklare ediyoruz. Ortakta üçüncü tepe onörü varsa , bu el altı löve sağlayacağından 3 Sanzatu yapma ihtimali vardır. Bu tip ellerin yanında başka bir antre olursa ,zaten rahatlıkla 3 sanzatu yapılabilecektir. O bakımdan üç seviyesinde Minör deklare edilen ellerde, yanda bir antre olmamalıdır.Ortak elimizin özelliğini bilerek kararını verir.Altılı rengimiz As ve Rua’lı olursa bununla da 3 minör deklare etmek doğru olmaz., çünkü bu renkten ortakta en az iki kart bulunacağından, birinci turda boşlayarak beş löve yapması ihtimali fazladır.
3) 8-13 puanı olan Tek uzun renkli Minör eli :
Bu tip ellerle 5 Minör oynamaya çalışmak yerine, üç sanzatu oynamak daha doğrudur. Ya doğrudan ya da 2 Trefl’den geçerek 3 Sanzatu deklare edilmelidir.
4) Şilem daveti yapacak tek uzun renkli Minör eli :
Renginiz kapalı veya yalnız Asa kaybediyorsa doğrudan 4 Sinek (gerber) ile Asları sorarak Şileme gidebilirsiniz. Uzun renginizde Ortağınızın desteğine ihtiyacınız varsa, üç seviyesinde bir majör renk söyleyerek bunun tekabül ettiği Minör renkte Şilem teklifi yapabilirsiniz.Yani üç Kör ile Trefl’den, üç Pik ile de Karodan Şilem isteyebilirsiniz. Ortak Şilem teklifinizi kabul etmez ise 3 Sanzat der. Şilem ile ilgileniyorsa dört seviyesinde sizin renginiz söyler, bu sizin renginiz de RKCB (Romen Key-Card Blackwood) dir. Yani Key-Card sorusudur

II-İki Renkli Minör elleri :
En azından zon oynayacak puanı olan ve şilem ihtimali de bulunan minör ağırlıklı elleri ifade etmek için 1 sanzatu açanın karşısındaki 2 Pik veya 2 Sanzatu der. Bu bir üst deklareye Transferdir. Açan Transfer edilen Deklareyi yaptıktan sonra Cevapçı elini izah eder.
1)İki Minör de 5-5 veya daha uzun ise :
Ortak 1 sanzatu açınca 2 Pik diyerek ortağa iki sanzatu demesini söylüyoruz., Bunu üzerine Part Skorda oynamak isteyen el için 3 Trefl diyoruz., en az zon hatta şilem oynamak isteyen eli ifade etmek için de 3 karo diyoruz.
2)Beşli Trefl- Dörtlü Karosu olan el :
1 sanzatu açanın karşısında cevapçı gene 2 Pik der ve açan iki sanzatu dedikten sonra cevapçı 1 Majör deklare ederse, Beşli trefl,Dörtlü Karoya ilaveten bu renginin tek olduğunu söylüyordur, Diğer Majör renk üçlüdür. Eğer Cevapçı 3 Sanzatu derse Majörleri iki ikidir.
3)Beşli Karosu, Dörtlü Treflisi i olan el :
1 sanzatu açanın karşısındaki cevapçı 2 sanzatu diyerek ortağına 3 Trefl deklare etmesini söyler; Cevapçı 3 seviyesinde 1 Majör deklare ederse , beşli karo, dörtlü Treflisi ve söylediği renkte tek kart olan ve enaz zon oynayacak puana sahip bir eli olduğunu belirtmiş olur. Eğer cevapçı 3 Sanzatu derse dağılımı 2-2-5-4 şeklindedir.
Kaynak: Zafer Ulusakarya

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUE-BID

Cue-Bid

Cue-Bid rakibin konuştuğu renk bir üst seviyede tekrarlanarak uygulanır. Eskiden çok kuvvetli elleri göstermek için uygulanırdı, ancak bu çok az rastlanan bir durum olduğu için sonradan, içinden çıkılması zor yada iki renkli elleri göstermek için uygulanmaya başlandı. İki renkli elleri göstermek için uygulanan Cue-Bid’ler Mike Michaels tarafından geliştirildiği için Michaels’ Cue-Bid olarak bilinir. Zaman içinde yapılan ilave ve değişikliklerle Cue-Bid uygulamaları o kadar birbirinin içine girmiştir ki, biz tüm Cue-Bid’leri aynı başlık altında incelemeyi doğru buluyoruz. Öncelikle 2 uzun renk gösteren Cue-Bid’leri ele alalım. Bu Cue-Bid’ler ilk turda ikinci yada dördüncü oyuncu tarafından uygulanabilir.

Cue-Bid zonda değilseniz 10+ puanla yapılır, zondaysanız 12+ puanla yapılır. Uygulamalar sistemler arasında farklıdır. Uygulama ve anlamlarını aşağıdaki tabloda inceleyelim.

Açıcı 2.Oyuncu Anlamı
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pik 2 Pik 5 Parça Kör, 5 parça minör gösterir
1 Kör 2 Kör 5 parça Pik, 5 parça minör gösterir
1 Karo 2 Karo 5 parça Pik, 5 parça Kör gösterir
1 Trefl 2 Trefl 5 parça Pik, 5 parça Kör gösterir
1 Renk 2 SA Konuşulmayan en düşük iki rengin 5’er parça olduğunu gösterir

2 Sanzatu Cue-Bid’i “Unusual NT “ olarak da bilinir. Cue-Bid uygulamaları Süper Beşli Majörde farklıdır. Süper Beşli Majörde 1 Trefl açış üzerine 2 Trefl müdahalesi natürel kabul edilir, minör Cue-Bid’leri 2 Karo ile yapılır. Yani oyun Trefl yada Karo açıldıysa, 2 Karo müdahalesi 5-5 majörleri gösterir. Majör Cue-Bid’leri ise diğer Majör ile Trefl’in 5’er parça olduğunu gösterir. Süper Beşli Majör konvansiyona 3 Trefl Cue-Bid’ini eklemiştir. Majör açış üzerine 3 Trefl müdahalesi diğer majör ile Karo’nun 5’er parça olduğunu gösterir.

Kaynak: http://www.duralbridge.com/cuebid.htm


GERBER

Gerber partnerin 1NT/2NT açışı veya 1NT/2NT rebidi sonrasında As veya Rua sormak için kullanılır.4 trefli Asları ve sonrasında 5 trefli Ruaları sorar.(Eğer naturel oynanıyorsa 3NT açışı sonrası 4 trefli stayman 'dır)

Not: Eğer Gerber' i başlatan taraf sonrasında 5 trefli 'den başka bir konuşma yaparsa bu oynamak içindir (4NT dahil).


Kaynak: http://www.albabridge.net/gerber.htm


CAPPELLETTI

Hamilton olarakta bilinir, Cappelletti, rakip 1 NT açtıktan sonra kullanılan defansif bir konvansiyondur. Genel yapısı şöyledir:

X : Ceza
2 Trefl : Tek renkli bir el
2 Karo : Majörler
2 Kör : Kör ve bir Minör
2 Pik : Pik ve bir minör
2 NT : Minörler

Cappelletti, direkt (ikinci) ve balancing (4., uyandırma) pozisyonlarında da kullanılabilir.
2 trefl ortaktan 2 karo konuşmasını ister. Üste konuşanın karoları varsa pas geçer yoksa rengine düzeltir. Cevapçı iyi trefleri ile 2 karo rölesini ihmal edip 2 trefl’e pas geçebilir ya da 2 seviyesinde iyi beşli majörünü okuyabilir hatta 11-13 puan ve dengeli elle 2 NT konuşabilir.

2 karo deklaresi en az 5-4 ( genelde 5-5) majör gösterir ve ortağın iyi majörünü okumasını ister. Majör fiti yokken (zayıfken) iyi karolar ile ortak pas geçebilir. 2 NT cevabı ya ortağın 3 trefl / 3 karo demesini isteyen bir minör rengi ya da majörlerden birine limit tutuş gösterir. Cevapçı majörlerden birini tuttuğunu ortağın 3 minör deklaresinden sonra 3 kör/pik diyerek göstermeyi planlar. Dolayısıyla, 2 karoya direkt 3 kör/pik cevabı KANUN gereğince preemptive’dir.

2 kör ve 2 pik nonforcingdir. Burada da aynı şekilde, ortağı hemen yükseltmek preemptive dir. Ortak 2 NT konuştuğunda ya minörü soruyordur ya da limit tutuş gösteriyordur.

Kaynak: http://www.albabridge.net/cappelletti.htm


BERGEN RAISES

Marty BERGEN tarafından geliştirilerek briç oyununa kazandırılmış bir konvansiyondur. Ortağın bir majör renk ile oyun açışındaki yükseltmelerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Oyunun 1 Majör açıldığı zaman cevapçının koz tutuşu varken vereceği cevap için uygulanan bir konvansiyondur.
Bu konvansiyonun kullanılma amacı koz fiti ve puanı tek seferde söylemek ve rakipin deklarasyonunu bozmaktır.
Bergen; sadece 4 adet koz ve 0 puanla bile 1 majorü  3 majore yükseltebilmemize izin veren Toplam Löve kuralını kullanmaktadır. Ortağımızın elinde ve bizim elimizdeki toplam koz sayısı kaç adet ise o kadar el (löve) almayı iddia edecek seviyeye kadar konuşabiliriz. Bu konvansiyona göre ortağınız oyunu 1 major ile açtığında elinizde 4 lü desteğiniz varsa rahatlıkla 0 - 6 puanla 3 seviyesinde desteğinizi gösterebilirsiniz. Bu arada defansif yönümüzü ve rakibin gücünüde göz önünde bulundurmalıyız.