Briçte ApellerSistem ve konvansiyonlar konusunda ortağınızla anlaşma yapma zarureti ne kadar önemli ise, apel ve
sinyaller konusunda da anlaşmanız o kadar önemlidir.
Genellikle oyunun seyrini konuşmalar birinci derecede etkileyecektir. Hiç konuşmamış olan defanstaki
oyuncular için gerçekten apel ve sinyaller çok önemlidir. Biriçi iyi bilme veya zeki olmanın yanında oyunun
batarını bulma ancak bu tür ek bilgi ve becerilerle mümkündür.

Apeller:

ROMEN DEFOS

1)     Ortak as çekti
         -   Aynı  renkten 3-5-7-9 vererek devam etmesi sağlanır
         -   Aynı  renkten 2-4-6 vermek,  oynanan renk dışında kalanın küçüğünü gel demektir.
         -   Aynı renkten 8-10-dam vermek, kalanın büyüğünü gel demektir.

2)      Pik asını çektik. Ortak devam dedi.
        -   Büyük pik gidersen kalanın büyüğünü gel diyorsun.
        -   Küçük pik gidersen kalanın küçüğünü gel diyorsun.