Briç Terimleri
Alert : Uyarı. Konvansiyonel bir deklarasyon olduğu konusunda rakibi uyarmak için kullanılan kart.
Antre : Alıcı kağıt.(El tutan)
Apel Konturu : Elde iyi değerler olduğunu partnere göstermek için atılan kontrdur. Ceza kontru değildir, partnerden koz göstermesini ister ancak partner iyi kozlar ve yeterli kuvvet ile bu kontru cezaya çevirebilir.
Apel Vermek : (Signaling) Savunma oyuncularının oyun sırasında oynadıkları kartla ortaklarına mesaj vermesi.
Artificial : Konvansiyonel, yapay.
Atak: Arttırma konuşmaları bittikten sonra oyun bölümüne geçilebilmesi için deklaranın solundaki oyuncunun herhangi bir kartını yüzü masaya açık gelecek şekilde oynaması.
Kapalı atak: Atak kartının yere kapalı olarak konulması. Bundan sonra deklaranın işaret etmesi ile bu kartın yüzü çevrilir ve daha sonra da dummy kartlarını açar.
Balanced : Dengeli
Baraj Açışları : (Preemptive Bids) Rakibin konuşmasını engellemek yada zorlaştırmak amacıyla yüksek seviyede az puanla yapılan oyun açışlarıdır.
Bid : Deklarasyon
Bidding Box : Turnuvalarda deklarasyonlar kart gösterilerek yapılır. Bu kartların durduğu kutuya Bidding Box denir.
Bidding System : Briç Sistemi
Bien : Tam.
Board : Turnuvalarda önceden dağıtılan kartların konduğu dört bölümlü plastik kutu. Her board’un üstünde kimin dealer ve hangi tarafın zonda olduğu yada olmadığı belirlidir. Zonda olan taraf kırmızı, zonda olmayan taraf yeşil renkle gösterilir.
Bonus : İkramiye
Book: Deklaran tarafından alınan ilk altı löveye verilen isim. (Arttırma konuşmalarıyla birlikte book'un değeri de yükselir.)
Cevapçı : (Responder) Açıcının ortağı olan oyuncu.
Ceza Konturu : (Penalty Double) Rakibin kontratı yerine getiremeyeceği iddiasıdır. Genellikle 3 seviyesinden itibaren atılır ama 3 seviyesinde oyun açışa atılan kontur ceza konturu değildir.
Cheap : Ekonomik
Club : Trefl
Constructive : Umut verici ama zorlayıcı değil.
Contract : Kontrat
Çakma : (Ruffing) Kozlu oyunlarda yere ilk atılan kartın renginden elinizde yoksa koz olarak belirlenen renkten bir kağıt atarak o eli alabilirsiniz. Bu işleme Çakma denir.
Dağılım Puanı : (Distribution Points) Briç de Onör puanları dışında eksik renklere ve uzun renklere verilen puanlardır. Sistemlere göre farklı hesaplama şekilleri vardır. Olmayan renk için 3, tek parça renk için 2, iki parça renk için 1 dağılım puanı sayılır. Uzun renkler için ise bazı sistemlerde beşinci, bazı sistemlerde altıncı karttan başlayarak her fazla karta 1 puan sayılır.
Dam : (Queen) Briçde büyük onörlerden üçüncüsü
Deal : Kağıt dağıtma işlemine verilen ad. Bir dağıtımlık oyun.
Dealer : Kağıdı dağıtan, dolayısıyla ilk konuşmacı.
Declarer : Kontrat Sahibi(Dekleran)
Destek Puanı : (Supportive Points) Bir Briç ekibinin elinde bir renk kağıttan toplam 8 parçadan fazla varsa, fazla her kart için 1 puan sayılır, buna Destek Puanı denir.
Destek Vermek : (Raise) Ortağın deklare ettiği rengin seviyesini artırmaktır. Ortak 1 Pik deklare ettiyse 2 Pik deklare etmek gibi.
Diamond : Karo
Defos (Discards): Elde oynanan renkte kağıt bulunmaması halinde başka bir renkte (koz haricinde) kağıt verilmesi durumu.
Distribution : Dağılım
Double : Kontur
Dubleton : Bir renkte iki kart.
Dummy: Deklaranın ortağıdır. Atak edildikten sonra elindeki kartları, kozlar kendisine göre sağ başta olmak üzere, büyük kartlar kendisine,küçük kartlar deklaran'a doğru gelecek şekilde dizer. Yalnızca deklaranın direktifi ile, açtığı kartlardan verir. Kendi inisiyatifini kullanamaz oyuna karışamaz, fikir belirtemez.
Ekonomik İkinci Renk : (Rebid) Ortağınızın, ilk deklare ettiğiniz renge dönmek için seviye artırmasını gerektirmeyen ikinci renktir. Örneğin ilk declare ettiğiniz renk Karo ise, ikinci olarak declare edeceğiniz Trefl Ekonomik İkinci Renk olacaktır.
Ekspas : Atılan empasın tutmaması üzerine kozla çakmak
Empas : (Finessing) Briçde kontrat sahibinin elinde yada yerde bulunan bir renkte, iki onör arasında kalan ve rakibin elinde olan onöre el vermemek için uygulanan bir oyun tekniğidir. Onörlerin bulunduğu tarafın karşısından o renk bir kart oynanır, rakip büyük onörünü oynarsa daha büyüğüyle o el alınır. Rakip büyük onörünü koymazsa diğer taraftan küçük onör oynanır. Eğer büyük onör diğer rakipteyse o büyük onörü oynayarak eli alır, bu durumda empas tutmamış olur. Aksi durumda empas tutmuştur. Örneğin yerde As ve Dam var ve Rua rakipte. Elden bir kart oynanarak rakibin Rua’yı oynaması beklenir. Oynarsa As ile el alınır, Dam ile de ikinci el alınır. Oynamazsa yerden Dam oynanır, eğer Rua diğer rakipteyse oynar ve eli alır bu durumda empas tutmamış olur.
Endikasyon : Bütün renklerin eşit dağılımı.
Finessing : Empas Yapmak
Fit: Uyum. İki ortağın ellerinde aynı renkten en az 8 kart bulunması.
Forsing konuşma : Zorlayıcı anlamına gelir. Ortağınızın Pas geçmemesi için yapacağınız deklarasyon forsing bir deklarasyon olmalıdır. Sistemlere göre forsing deklarasyonlar farklılık gösterir. Bazı deklarasyonlar 1 tur için forsingdir, bazıları Manş forsingidir, bazıları da Şlem forsingidir
Game : Manş
Grandşlem : Briçde ellerin tamamını almayı kontrata bağlayan deklarasyondur. Dolayısıyla 7 seviyesinde tüm deklarasyonlar Grandşlem deklarasyonlarıdır. Kontrat yerine getirilirse ikramiyesi vardır. Bkz. Sayı Sistemleri
Heart : Kör
High Card Points : Onör Puanları
IMP : International Matchpoint. Turnuvalarda her oyun için oynayanların oyunlarına göre verilen maç puanları.
Interference : Rakibin konuşmasını engelleyici araya giriş.
Intervene : Rakibin oyun açması üzerine kontur yada bir renkle yada Cue-Bid’le araya giriş.
Invitation : Ortağı Manşa yada Şleme davet etmek.
Jack : Vale
Jump : Sıçrama
Kaçırmak : Elde yada yerde yanında küçük kartlar olan As dışında bir onöre el kazandırmak için uygulanan bir tekniktir. Örneğin yerde Rua varsa ve As ile Dam rakipteyse, kart Rua’nın karşı tarafından oynanır, rakip As koyarsa yerden küçük verilir, rakip küçük koyarsa yerden Rua oynanır. Rua son kartı oynayan rakipte ise Rua kaçmaz, ikinci kartı oynayan rakipte ise kaçar.
Kaçmak : (Discarding) El yapamayacak ve rakibe vereceğiniz bir kartı diğer tarafta sağladığınız bir karta atmak.
Karo : Diamond
Keser : Stopper
King : Rua
Kontrat : (Contract) Briçde artırma sırasında son kalınan iddia Kontrattır. Örneğin konuşmalar 3 Pik de kaldıysa ve sonraki herkes Pas geçtiyse Kontrat 3 Pik’dir.
Kontrat Briç : Briç tarihindeki son basamaktır. 1926’da Harold Vanderbilt tarafından geliştirilmiştir. Getirdiği en önemli yenilik zonda batışa daha fazla ceza puanı yazdırması ve sayı sistemini değiştirerek bugün kullanılan 10’luk sisteme dönüştürmesidir.
Kontur Atmak : (Double) Rakibin herhangi bir deklarasyonuna Kontur demektir. Çok farklı anlamlara gelebilir. Bkz. Apel Konturu, Sputnik konturu, Uyandirma Konturu, Ceza Konturu.
Konvansiyon: Özel anlaşma. Bazı sekanslar, ortaklar arasındaki özel anlaşmalar ile farklı oynanabilir.
Koz : (Trump) Kontrat bir renk üzerinde bağlandıysa, o renge Koz denir. Diğer renklere üstünlük sağlar.
Kör : Kupa, Heart
KUP LÖVESİ : Kozla çakarak kazanılan löve.
Lead : Kağıt açılmak
Löve : (Tricks) Alınacak her el bir Lövedir. Baraj açışlarında ortağınıza cevap verirken elinizdeki löve sayısını hesaplayarak cevap verirsiniz.
Limit konuşma: Oyunculardan birinin elinin durumunu özelliklede puanını dar sınırlar içinde ortağına söylemesi.
Majör : Briçde Pik ve Kör Majör yani ana renklerdir.
Manş Skor : (Game) Deklarasyonda zon yapacak skor Manş Skordur. 100 sayı ile zon yapıldığına göre, 3 Sanzatu, 4 Kör, 4 Pik, 5 Trefl ve 5 Karo Manş Skorlardır.
Minör : Briçde Trefl ve Karo Minör yani küçük renklerdir.
Negative Doubles : Sputnik
Non forsing konuşma: Oyunculardan birinin ortağının pas geçebileceği bir konuşma yapması. (Bütün limit konuşmalar NF'dir.)
NonVulnerable : Zonsuz
NoTrump : Sanzatu
Onör : As, Rua, Dam, Vale ve 10’lu Onör kartlardır.
Onör Puanları : (High Card Points) Onör kartlara verilen puanlardır. Sırasıyla; As = 4, Rua = 3, Dam = 2, Vale = 1 ve 10’lu = 0 puandır.
Opener : Açıcı
Openning Bid : Açış Deklarasyonu
Opponent : Rakip
Ortak : Partner
Overcall : Rakibin açışı üzerine konuşmak, renk yada Sanzatu ile araya girmek
Overtricks : Fazla çıkan eller
Pahalı İkinci Renk : (Reverse Bid) Ortağınızın, ilk deklare ettiğiniz renge dönmek için seviye artırmasını gerektirecek ikinci renktir. Örneğin ilk deklare ettiğiniz renk Karo ise, ikinci olarak deklare edeceğiniz Kör yada Pik Pahalı İkinci Renk olacaktır.
Partner : Ortak
Part Skor : Kontrat zon yapmaya yetmeyecek bir seviyede kaldıysa buna Part Skor denir, 2 Pik, 3 Karo vs. gibi.
Pas : Konuşacak bir şeyim yok demektir. Konuşma sırası size geldiği zaman deklarasyonda bulunmayacaksanız Pas dersiniz.
Partaj : Belli bir rengin, rakiplerin elindeki eşit dağılımı. (3-3)
Penalty Double : Ceza Konturu
Perdan : Kayıp kağıt.
Pik : Maça, Spade
Plafond : Kontrat Briçden bir önceki basamak olan bir Fransız İskambil oyunu.
Player : Oyuncu
Point : Puan
Pre-emptive konuşma: Zayıf kuvvet ve uzun koz rengi ile rakibi engellemek amaçlı yüksek seviyede yapılan konuşmalardır. Baraj Açışı yada baraj araya girişi.
Queen : Dam
Raise : Ortağın renginin seviyesini yükseltmek, destek.
Rakip : Opponent
Ranking : Oyuncuların turnuvadaki puanlarına göre bulundukları konum.
Rebid : Bir oyuncunun ikinci konuşması
ReDouble : Sürkontur
Relay Bid : Ortağın elini açıklaması amacıyla yapılan, el hakkında bilgi vermeyen minimum deklarasyon. Örneğin 1 Sanzatu açışına 2 Trefl Stayman uygulaması da bir Relay Biddir.
Renk : Suit
Renk Değiştirmek : (Shifting Suit) Ortağınızın deklare ettiğinden farklı bir renk deklare etmektir.
Responder : Cevapçı
Responsive Double : Ortağın Apel konturundan sonra 3. Oyuncunun, açış rengine desteği üzerine atılan kontur. Bir tür Sputnik konturudur. Açış rengi dışında bir rengi Apel konturu atan ortağının seçmesini ister.
Reverse: İkinci tur pahalı rengin bir üst seviyede gösterilmesi. Bu deklare, yüksek puanlı ve ilk rengin ikinci renkten uzun olduğu iki renkli elleri ifade etmek için kullanılır.ör:1-1-2 (min 4'lü kör ve 5'li karo) .
Rober : (Rubber) Rober Briçde bir tarafın iki zon yaparak tamamladığı, bir partinin üçte birlik bölümüdür. Bkz. Sayı Sistemleri
ROPI : Redouble for zero, Pas for One. Blackwood yada Gerber Konvansiyonları uygulanırken rakip kontur atarsa, sürkontur As olmadığını, Pas 1 As olduğunu gösterir. Dolayısıyla ilk basamak 2 As, ikinci basamak 3 As gösterecektir.
Rua : (King) Briçde büyük onörlerden ikincisi.
Ruffing : Çakmak
Sanzatu : (NoTrump) Kozsuz demektir.
Sarkıtmak yada Sağlamak : Rakipteki bir renk kartları bitirerek elde o renkten kağıt artırmaktır. Sanzatu oyunlarında koz, dolayısıyla Çakma işlemi, olmayacağı için o kartların hepsi el yapar.
S.A.Y.C. : Standard American Yellow Card. Bkz.Briç Sistemleri
Shift : Renk Değiştirmek
Sıçrama : (Jump) Bir seviye atlayarak cevap vermektir. Örneğin; 1 Körden sonra 1 Pik deklare etmek mümkünken 2 Pik deklare etmek gibi.
Sıkıştırmak : (Squeeze) Sağlanmış kartları oynayarak rakibi el yapabileceği kartları kaçmaya zorlamaktır.
Signaling : Apel Vermek
Singleton : Bir renkte tek kart
Slam : Şlem
Solid : Kesiksiz
Spade : Pik
Stop : Turnuvalarda sıçramalı bir deklarasyonda bulunan oyuncunun rakibin tereddüdü için gereken zamanı sağlamak amacıyla gösterdiği karttır. Bu kart gösterildiği zaman deklarasyonda bulunmak için kısa bir an beklenir. Burada amaç bir sonraki oyuncunun tereddütte kalıp deklarasyonunu geciktirerek ortağına bir ipucu vermesini engellemektir. Stop denildiği zaman mecburen bekleyecek bu nedenle bu bekleme bir ipucu olarak değerlendirilmeyecektir.
Stopper : Keser
Suit : Renk
Supportive Points : Destek Puanı
Sürkontur : (ReDouble) Rakibin Kontur Atması üzerine Sürkontur demektir. Çeşitli anlamlara gelebilir, ancak en genel kullanımı ceza konturu üzerine atıldığı zaman oyunun kesinlikle çıkacağı iddiasıdır. Ayrıntılar için Bkz.Sayı Sistemleri.
Sur Table : Batarı olmayan.
Şigan : (Void) Bir rengin boş olması.
Şlem : (Slam) Briçde rakibe sadece 1 el vermeyi kontrata bağlayan deklarasyondur. Dolayısıyla 6 seviyesinde tüm deklarasyonlar Şlem deklarasyonlarıdır. Kontrat yerine getirilirse ikramiyesi vardır. Bkz. Sayı Sistemleri
Şlem Soru Konuşmaları : Roman Asking Bids. Bkz.Konvansiyonlar
Takeout Double : Apel Konturu
Tam tutuş: Açış rengi majör renklerden birisi iken cevapçının elinde bu renkten 4 kart(4'lü majör sistemlerinde) veya 3 kart(5'li majör sistemlerinde) bulunması.Açış rengi minör iken cevapçının elinde bu renkten 6 kart (minör rengin min. 2'li açıldığı sistemlerde) veya 5 kart (minör rengin min. 3'lü açıldığı sistemlerde) bulunması durumu
Team : Takım
Toplam puan: Onör ve dağılım puanlarının toplamı. DOP diye gösterilebilir.
Tricks : Löve, alınan el.
Trump : Koz
Unbalanced : Dengesiz
Undertricks : Eksik çıkan, batan eller.
Uyandırma (Konuşma) (Takeout) konturu: Elde iyi değerler olduğunu partnere göstermek için atılan kontrdur. Ceza kontru değildir, partnerden koz göstermesini ister ancak partner iyi kozlar ve yeterli kuvvet ile bu kontru cezaya çevirebilir.
Uvertür Puan : El açmak için gereken minimum puan(12 p).
Vale : (Jack) Briçde dördüncü büyük onör.
Vist : Vist Briç tarihindeki ilk basamaktır. 17. Yüzyıl başlarında ortaya çıktığı sanılan Vist, 18. Yüzyıl ortalarında Amerika ve Avrupa’da en seçkin iskambil oyunu haline gelmiştir. 4 kişiyle eşli olarak oynanan Vist el almaya dayanan bir koz oyunudur. Artırma söz konusu değildir, kağıdı dağıtan kozu belirler ve oyun başlar.
Void : (Şigan) Bir rengin boş olması.
Vulnerable : Zonlu
Yankı(Echo): Çift sayıda kağıtla büyük-küçük oynamak.
Yarım tutuş: Açış rengi majör renklerden birisi iken cevapçının elinde bu renkten 3 kart(4'lü majör sistemlerinde) veya 2 kart(5'li majör sistemlerinde) bulunması. Açış rengi minör iken cevapçının elinde bu renkten 5 kart(minör rengin min. 2'li açıldığı sistemlerde) veya 4 kart(minör rengin min. 3'lü açıldığı sistemlerde) bulunması durumu.
W.B.F. : Dünya Briç Federasyonu
Zon : Briç oyununda 100 sayıyı tamamlayan bir kontratı yerine getirmek zon yapmak anlamına gelir. Bunun için kozlu ve kozsuz oyunların sayıları vardır. Birinci Sanzatu 40 sayı, diğerleri 30 sayıdır. Majör renklerin her bir seviyesi 30 sayı, Minör renklerin her bir seviyesi 20 sayıdır. Dolayısıyla 3 Sanzatu oynayıp kontratı yerine getirirseniz 40+30+30=100 sayı alırsınız, 4 Pik oynayıp kontratı yerine
getirirseniz 4x30=120 sayı alırsınız. Her iki durumda da 100 sayıyı tamamladığınız için Zon yapmış olursunuz. Zon yapmanın ikramiyesi vardır. Zon yapmak için manş skor konuşmuş olmak gerekir.