Briç Tabelası

 
Üstteki briç tabelasında;

K B S H  harfleri ZOM durumunu, küçük oklar ise kağıdı kimin yapacağını gösterir.

K  : Kimse
B  : Biz
S  : Siz
H  : Herkes 

Tabelayı tutanın karşısındaki oyuncu 
kağıtları dağıtır ve oyun başlar.